Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA VEÏNAL

DIMECRES 23 FEBRER 2022

De conformitat amb el que disposa l’article 80.2 del Reglament d’ordenació, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es convoca la sessió ordinària de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós,

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 

DATA: 25 de febrer de 2022

HORA: 18.00h

LLOC : Casa Sastrés, 3ª planta

     

ORDRE DEL DIA: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 2. Informació a la Junta Veïnal dels Decrets de Presidència 
 3. Aprovació de factures
 4. Instàncies i peticions al President
 5. Aprovació del pressupost del 2022 
 6. Modificació del Reglament d’aprofitaments de comunals 
 7. Adjudicació del contracte d’obra per a l’actuació: “Millora viària a Alós”
 8. Aprovació, si s’escau, del projecte: “Condicionament de la Ctra. del Fornet” 
 9. Aprovació, si s’escau, del conveni de gestió entre el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les entitats locals per tal de realitzar la gestió forestal de forma conjunta a les forest de la seva titularitat
 10. Aprovació, si s’escau, de la gestió d’aprofitaments de pastures comunals 2022
 11. Informes de Presidència 
 12. Precs i preguntes

Atentament,

Guillem Esteban Isus

President de l'EMD d'Isil i Alós