Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA VEÏNAL

DIMECRES 17 NOVEMBRE 2021

De conformitat amb el que disposa l’article 80.2 del Reglament d’ordenació, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es convoca la sessió ordinària de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós,

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 

DATA: 19 de novembre de 2021

HORA: 17.00h

LLOC : Casa Sastrés, 3ª planta

 

        

ORDRE DEL DIA: 

           

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior 

2.- Ratificació dels Decrets de Presidència 

3.- Aprovació de factures 

4.- Aprovació del PROJECTE DE MILLORA VIÀRIA A ALÓS (PUOSC 2021)

5.- Licitació del PROJECTE DE MILLORA VIÀRIA A ALÓS (PUOSC 2021)

6.- Modificació de crèdit

7.- Informes de presidència 

8.- Precs i preguntes